Välkommen till Stiftelsen Göteborgs Skyttesport!

Stiftelsen Göteborgs Skyttesport bildades 2015 och har som huvudsakligt ändamål att verka för skyttesportens utveckling i Göteborgsområdet. Tillvägagångssätt för att uppfylla stiftelsens ändamål är i första hand att tillhandahålla och driva en anläggning för skytte i Göteborgsområdet. Dessutom kan bidrag lämnas till föreningar som är medlemmar i Göteborgsområdet och/eller utövare som är medlem i någon av dessa föreningar.