Detaljplan för ny skjutbana i Kallebäck har vunnit laga kraft

Efter en lång och utdragen process har en viktig milstolpe nu nåtts, då detaljplanen för en ny skjutbana i Kallebäck vann laga kraft den 20 mars. Detta markerar ett stort steg framåt i förverkligandet av Göteborgs Skyttesportcenter, den vision om en modern, säker, bullerskyddad och tillgänglig idrottsanläggning, som Stiftelsen Göteborgs Skyttesport arbetat mot sedan dess bildande 2015.

”Det är en fantastisk känsla att äntligen se detaljplanen för den nya skjutbanan vinna laga kraft. Det har varit en lång resa, men vi är oerhört glada över att vi äntligen är här”, säger Dan Jonsson, ordförande för stiftelsen.

Nu intensifieras arbetet med att tillsammans med Göteborgs kommun få igång framtagandet av en detaljplan för bostadsbyggande på den gamla skjutbanan i Högsbo. Detta steg är av stor vikt, då detta är tänkt att säkra huvuddelen av finansieringen för den nya skjutbanan i Kallebäck.

”Vi ser fram emot att den gamla skjutbanan utvecklas till ett modernt bostadsområde, samtidigt som vi skapar en ny, toppmodern skjutbana i Kallebäck. Det är en vinn-vinn situation för både skyttesporten och Göteborg som helhet”, säger Dan Jonsson.