Kontakt

Stiftelsen Göteborgs Skyttesport har en styrelse med fem medlemmar. Dessa medlemmar är:

Dan Jonsson – Ordförande

Kjell Hornby – Kassör

Andrea Franzén Wallberg – Sektreterare

Per Larsson – Ledamot

Lars Matson – Ledamot

Välkomna att kontakta styrelsen genom:

Mail: info@sgss.se

Postadress: Brev skickas till Stiftelsen Göteborgs Skyttesport, J A Wettergrens gata 2, 421 30 Västra Frölunda.

Ordförande Dan Jonsson går också att kontakta på 070-379 12 29 samt dan.a.jonsson@icloud.com