Söka bidrag

Stiftelsen Göteborgs Skyttesport är en stiftelse som har som ändamål att verka för skyttesportens utveckling i Göteborgsområdet. Skyttesporten ska bedrivas i enlighet med Riksidrottsförbundets och Svenska skyttesportförbundets verksamhet och i enlighet med Göteborgs Skyttegilles tradition.

Tillvägagångssättet för att uppfylla stiftelsens ändamål är i första hand att tillhandahålla och driva en anläggning för skytte i Göteborgsområdet.

Dessutom kan bidrag lämnas till föreningar som tillhör Göteborgsområdet och/eller utövare som är medlem i någon av dessa föreningar.

För att söka bidrag från stiftelsen ska en ansökan skickas in till styrelsen via mail eller brev, se kontaktuppgifter under Kontakt. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur skyttesporten i Göteborgsområdet kan utvecklas genom den aktivitet som ansökan gäller.

Styrelsen förbehåller sig rätten att lämna svar till sökanden utan längre motivering. Beslut kring ansökningar görs på ordinarie styrelsemöten som sker regelbundet under året.